Herroepingsformulier

Formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Over the Moon
Magnustraat 49,
9746BR  Groningen
info@over-the-moon.nl

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]– Ordernummer [ordernummer betreffende retourzending]– [Naam]– [Adres]– [Handtekening] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Bovenstaande graag invullen, kopiëren en versturen naar info@over-the-moon.nl